Съгласно Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 57 от 28.07.2015 г. всеки клиент има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя.

За да упражните това право е необходимо да ни уведомите за своето решение чрез имейл на ofice@mcomputers.bg преди изтичане на 14-дневния срок. Връщането на стоката е възможно при спазване на следните изисквания:

1. Прoдуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, в съответствие с разпоредбите на чл.55(ал.1) от ЗЗППТ.
2. Продуктът трябва да бъде върнат на адреса на фирмата, като към него трябва да бъде приложено доказателство за покупката (касова бележка, фактура, гаранционна карта).
3. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на потребителя.
При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са повредени при транспортирането, ще бъдат върнати на клиента за негова сметка.
От своя страна доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Всички пратки се отварят преди изплащането на сумите обратно. Веднага щом се уверим, че пратката отговаря на посочените условия, сумата ще бъде изплатена обратно към вас.

От 15.02.2016 Европейската комисия активира Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС). Тя е достъпна и лесна за управление както през компютър, така и през мобилно устройство, като смартфон или таблет. ОРС представлява общ портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в рамките на Европейския съюз да уреждат спорове, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки.
Регистрираните спорове се насочват към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свързани към платформата.
У нас това са специализираните помирителни комисии, които действат към Комисията за защита на потребителите (КЗП). Контактна точка за онлайн платформата е Европейският потребителски център (ЕПЦ) България, който е към КЗП.
Преди да се прибегне до ОРС, потребителят трябва да е изпратил жалба до продавача или доставчика на услуги/стоки. В случай, че двете страни не успеят да се споразумеят, потребителят може да отнесе случая до онлайн платформата.