Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на компютърна техника и компоненти, МКомпютърс.БГ отговаря на всички изисквания на новият регламент, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето стоката и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „М КОМПЮТЪРС БГ“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :204269644
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 8800 , кв. Българка, ул. Братя Кутеви №1
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Сливен, 8800 , кв. Българка, ул. Братя Кутеви №1
 5. Данни за кореспонденция: гр. Сливен, 8800 , кв. Българка, ул. Братя Кутеви №1
 6. E-mail: office@mcomputers.bg
 7. Телефон.: +359 877 277 760

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

„М КОМПЮТЪРС БГ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „М КОМПЮТЪРС БГ“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето и изпращането на стоки, сервизна дейност и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „М КОМПЮТЪРС БГ“ по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „М КОМПЮТЪРС БГ“;

 (2) „М КОМПЮТЪРС БГ“ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „М КОМПЮТЪРС БГ“ действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) М КОМПЮТЪРС БГ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите онлайн услуги и за сключване на договор с дружеството.

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата.
 • Обработка на пратките

 (2) „М КОМПЮТЪРС БГ“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява М КОМПЮТЪРС БГ?

Чл. 3. (1) М КОМПЮТЪРС БГ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Три имена
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Емайл

 (2) М КОМПЮТЪРС БГ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните:1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за обработка и изпращане на стока
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между М КОМПЮТЪРС БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице– Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните:Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  • Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) М КОМПЮТЪРС БГ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от М КОМПЮТЪРС БГ от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) М КОМПЮТЪРС БГ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или в срок от 1 календарна година. След изтичането на този срок, М КОМПЮТЪРС БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 (2) СуперХостинг.БГ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от М КОМПЮТЪРС БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата за контакти в сайта или чрез искане в свободен текст на наш служебен емайл.

(2) М КОМПЮТЪРС БГ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от М КОМПЮТЪРС БГ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) М КОМПЮТЪРС БГ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но М КОМПЮТЪРС БГ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до М КОМПЮТЪРС БГ.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от М КОМПЮТЪРС БГ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а М КОМПЮТЪРС БГ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо М КОМПЮТЪРС БГ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) М КОМПЮТЪРС БГ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във формата за контакти или писмено искане по емайл, изпратено до М КОМПЮТЪРС БГ , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди М КОМПЮТЪРС БГ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на М КОМПЮТЪРС БГ.

(4) М КОМПЮТЪРС БГ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от М КОМПЮТЪРС БГ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на М КОМПЮТЪРС БГ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • М КОМПЮТЪРС БГ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на М КОМПЮТЪРС БГ имат преимущество пред Вашите интереси.